Interview over “Helende Klinkers” met Ingrid Beverwijk

De bijeenkomst “Helende Klinkers” wordt twee keer per maand gehouden op vrijdagavond. De oefeningen worden aangeboden door Ingrid Beverwijk. Met zijn sterke intuïtie en het vermogen zich af te stemmen, ondersteunt Frank Lurvink de avonden als inspirator. Kernwoorden voor hem zijn: vrede, alles dat er is omarmen en samen resoneren. De bijeenkomsten worden gehouden op basis van gelijkwaardigheid. Daarom noemt Ingrid de Helende Klinkers nadrukkelijk geen lessen. Zij zet de structuur neer en verzorgt de lichaamsgerichte oefeningen, daarna is de inbreng van deelnemers welkom.

foto gemaakt door Merel

Allereerst een vraag voor mensen met drempelvrees: heb je zangervaring nodig om mee te kunnen doen?
Nee, iedereen kan meedoen. Het is geen voordeel of nadeel om zangervaring te hebben. Het enige dat nodig is, is de wens om klank te maken.

Hoe ga je om met mensen die van zichzelf vinden dat ze niet goed kunnen zingen?
Wat we doen, werkt ook al als je alleen maar neuriet. Dat vinden de meesten niet zo eng en mocht dat toch het geval zijn: je draagt ook al bij door alleen maar aandachtig te luisteren. Het sleutelwoord is aandacht.

Wat kunnen mensen verwachten van een bijeenkomst?
Het is een vreugdevol samenzijn, omdat je heel snel een gevoel van eenheid krijgt. Ik ken geen eenvoudigere manier om dat te bereiken dan door samen te klinken. Naast het zingen, doen we ook oefeningen uit de “healing tao”.

In mijn blog heb ik een kleine impressie gegeven van een ervaring met “Helende Klinkers”. Zou je iets kunnen vertellen over hoe verschillend een gesprek en een klankmeditatie werken?
Woorden hebben betekenis en tijdens een gesprek schiet je daardoor onmiddellijk in je denken: in de betekenis. Als je alleen maar klanken maakt gebeurt dat niet of veel minder. Het gaat om zintuiglijk waarnemen. Dat zit meer in het ervaren dan in het denken.

Uit welke bron komt “Helende Klinkers”? Is het een methode of heb je het zelf (deels) ontwikkeld?
Tijdens mijn zwangerschap zong ik voor mijn ongeboren kind. Ik ontdekte dat ik me, net als bij het stemmen van een gitaar, kon afstemmen door mijn eigen geluid. Toen dacht ik: “Ik ben vast niet de enige die dat ontdekt heeft. En vervolgens ben ik op zoek gegaan.” Toen mijn zoon geboren was, ben ik weer voor hem gaan zingen. Tot mijn verrassing viel hij dan onmiddellijk in slaap. Ik ben dat jaren blijven doen. Inmiddels is hij 20 en hij vraagt soms nóg of ik voor hem wil zingen. Tijdens mijn zoektocht heb ik “stembevrijding” gedaan en ontdekte daarin dat ik naar blokkades in mijn lichaam kon zingen en dat het heling bracht. Op een dag hoorde mijn vader me zingen en hij vroeg me of ik te zijner tijd op zijn crematie wilde zingen. Dat is de eerste aanzet geweest om de opleiding “Pansori Living Sound” te gaan volgen. De kennis en ervaring die ik daar opdeed, ben ik gaan delen in een groepje in Sambeek, waar Frank ook naar toe is gekomen en hij is vervolgens weer meegekomen naar Nijmegen.

Hoe zou jij het doel van “Helende Klinkers” willen omschrijven?
Daarvoor wil ik eerst iets vertellen over één van mijn inspiratiebronnen, namelijk  David Bohm. Hij was een vriend van Krishnamurti en hij heeft een sprekende dialoogvorm ontwikkeld. Daarin gaat het erom dat je nagaat wat de woorden van de ander met jou doen. Ik ontdekte dat het met klank veel gemakkelijker gaat: op het moment dat je door middel van  klank reageert op de ander, heb je dat gevoel van eenheid heel snel. Het gaat in de basis om de ervaring die je hebt in het moment zelf. Je bent met je aandacht bij jezelf en maakt klank vanuit jezelf. De oefening is dus niet bedoeld om mooie klanken te maken, maar om vanuit jezelf klank te laten ontstaan. In onze bijeenkomsten is altijd een bepaald thema het uitgangspunt en als iedereen van daaruit klank maakt, ontstaat de magie. Het is eigenlijk zo eenvoudig dat je het gemakkelijk over het hoofd ziet.

Een andere inspiratiebron is de boeiende leer van de “healing tao”.
Een ervaring of emotie zet iets vast in je lichaam. Als je daar met je aandacht naar toe gaat, kan de emotie oplossen. Meestal is je natuurlijke neiging juist om er van weg te gaan, omdat het zo naar voelt. Ga je er echter naar toe, dan kan er weer beweging komen. Met zingen is dat eigenlijk hetzelfde: je brengt de stroming weer op gang, dat is heling.

Tijdens de bijeenkomst had je het over ” je emoties thuisbrengen in je lijf”. Wat moet ik me daar bij voorstellen?
De energie van een emotie is vaak naar buiten gericht. Je wilt je emotie uiten, of er misschien zo snel mogelijk van weg gaan. Wat we nu gaan doen, is er op een neutrale manier naar kijken. Je neemt een observerende houding aan en brengt de emotie in balans. Dat kun je onder andere doen met oefeningen  uit de “healing tao” en met helend zingen.

Wat zijn je ervaringen met zingen voor elkaars emoties?
Het is écht oprechte aandacht geven. Daar zit de kracht.

Wat heeft helend zingen jou persoonlijk gebracht?
Als beeldend kunstenaar ben ik altijd geïnteresseerd in de overlap tussen spiritualiteit, wetenschap en kunst. Helend zingen bevat al deze niveaus én er werd nog een dimensie aan toegevoegd, namelijk het zorgen voor mijn fysiek. Dat was bij autonome kunst niet zo.
Hoe ik dat zie:
Ons lichaam is als een transistorradio: wij zijn ontvangers en zenders. Door het draaien aan de knop van de radio verander je de weerstand, zodat je andere zenders kunt ontvangen. Eigenlijk gebeurt dat met zingen ook: je verandert je weerstand en wordt ontvankelijk voor andere frequenties.

Wees welkom om het een keer te komen ervaren. Je kunt incidenteel meedoen, een keer komen voor een proefles of je voor langere tijd verbinden.

Tijdstip: 17:45 – 19:30. Welkom om 17:30 als je van tevoren samen een kopje vegetarische soep wilt eten (zonder extra kosten).

Kosten: €10,00 per keer.

Data van de komende bijeenkomsten:
31 januari
21 februari
6 en 20 maart
3 en 17 april
1, 15 en 29 mei.

Opgeven: helendeklinkers@gmail.com