55+Kundalini Yoga

FREE FALL INTO THE LIGHT

kundalini

In deze wekelijkse lessen is ruim aandacht voor thema’s die passen bij de levenscycli vanaf 55 jaar. Levensfasen waarin het belang van kunnen loslaten en overgave meer op de voorgrond komen te staan en er ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor persoonlijke en spirituele groei kunnen ontstaan.

We oefenen met transformerende technieken en inzichten uit de Kundalini Yoga, die kunnen helpen bij en ons voorbereiden op de vele uitdagingen die horen bij het proces van ouder worden.

Deze technieken kunnen bijvoorbeeld verlichting geven bij en ons leren omgaan met ziekte, lichamelijke en cognitieve achteruitgang of beperking en verlies.  Om deze reden zijn de lessen ook geschikt voor jongere mensen die (tijdelijk of chronisch) kampen met lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen.

Ervaring met Kundalini Yoga is niet nodig. Ieder wordt aangemoedigd en geholpen om aansluiting te vinden bij de les binnen zijn of haar mogelijkheden.

Docente:
Marianne van der Burgh

Seizoen
7 september tot en met 14 december 2020

Tijdstippen:
Maandag 10.05 tot 11.20 uur
Maandag 11.45 tot 13.00 uur

Kosten yogales:
Aanmelden voor hele seizoen 14 lessen in een keer betalen:
€10, per les (studenten €7,)

€12, per losse les (studenten €8,)  en per les  met Anahata Ritten kaart
– Informeer tijdig voor reservering losse les
– Aanmelding pas officieel na ontvangst overmaking

Informatie en opgeven:
www.infosuniai.nl
beleefyoga.info@gmail.com

– Overleg  is mogelijk indien de kosten van de lessen een te grote belemmering vormen om deel te nemen

– Bekijk vooraf onze richtlijnen voor leerlingen rondom het voorkomen van Corona besmetting. Indien nodig worden lessen online gegeven.