Karam Kriya consult

WAT IS KARAM KRIYA
“Numerology is the future of all counselling. It is the oldest system known to humanity, the most sacred and the most accurate. You can learn to change people’s destiny.”  -Yogi Bhajan-

bewerking grillige boom

Karam Kriya is gebaseerd op de leer van Yogi Bhajan. Het is een vorm van toegepaste numerologie die een spirituele psychologie mogelijk maakt.  Het maakt gebruik van de universele archetypen van de cijfers en is ontwikkeld door Shiv Charan Singh.

Het gedachtegoed van de Kundalini yoga werd door Yogi Bhajan in de begin jaren 70 voor het westen ontsloten. In dit gedachtegoed is een spirituele psychologie te herkennen die onderwijst dat ieder mens geboren wordt met een hoogst persoonlijke blauwdruk die in zijn of haar leven tot ontwikkeling kan komen en een bestemming in zich draagt. Technieken uit de Kundalini yoga helpen ons om het hoogste potentieel, in de blauwdruk vervat, te vervullen.  Ook de toegepaste numerologie van de Karam Kriya kunnen we in dit licht begrijpen. Het leert ons cijfers te gaan herkennen als betekenisvolle codes en wetmatigheden die ten grondslag liggen aan zo’n beetje alles wat we kunnen ervaren en waarnemen. Zodra we dit kunnen gaan zien openen zich nieuwe vergezichten. Deze codes vertellen ons onder andere over stappen op de weg naar het vervullen van onze hoogste bestemming en over de blokkades die we tegen kunnen komen. We kunnen cijfers in een gesprek gaan herkennen en ons er meer en meer door kunnen gaan laten inspireren en leiden.

WAT IS EEN KARAM KRIYA CONSULT
Tijdens een Karam Kriya consult kun je in gesprek over een onderwerp dat je momenteel bezighoudt, verward of dwarszit. Marianne luistert en reageert vanuit  kennis van Karam Kriya. Ieder cijfer heeft zijn eigen sfeer en terminologie en doordat zij daar op let en hier mee werkt kunnen tijdens het gesprek nieuwe gezichtspunten ontstaan en doorleefd worden. Een Karam Kriya consult is een  helende conversatie en kan een diepgaande, meditatieve en transformerende ervaring zijn waarin onverwachte verbanden gelegd worden.  De cijfers gaan werken als een leidraad om voorbij vaste patronen te luisteren.  De intuïtie krijgt informatie om onontgonnen gebieden te verkennen. Ook geeft het aanwijzingen om concrete veranderingen op het niveau van het dagelijkse leven te  bewerkstelligen. In algemene zin is een consultatie er op gericht om de weg vinden naar jouw bestemming en op bewuste wijze jouw hoogst persoonlijke  en hoogste potentieel na streven.

Ervaringen van deelnemers 

PRAKTISCH:
Een consultatie duurt ongeveer een uur. Het is aan te raden om voor de consultatie te bedenken welke vraag je centraal zou willen stellen. Je kunt het gesprek, als je wilt opnemen op je telefoon.

Door:          Marianne van der Burgh
Kosten:     € 65,-  (studententarief: € 40,)
Contact:   beleefyoga.info@gmail.com

Marianne volgde de drie-jarige Karam Kriya Consultancy training bij de International School for Kundalini Yoga en Applied Numerologie , nadat zij meer dan 30 jaar werkzaam was als psycholoog en psychotherapeut en 10 jaar lang ervaring op deed als Kundalini yoga docente.
Daarnaast geniet zij enorm van de natuur en zijn schilderen, tuinieren en koken haar passies.