Ingrid Beverwijk

 

Sinds jaar en dag ben ik geïnteresseerd in het helend vermogen van geluid. Eerst als autonoom beeldend kunstenaar, daarna als beoefenaar. Dat laatste begon toen ik ging zingen voor mijn nog ongeboren zoon. Eenmaal geboren bleken de door mij geïmproviseerde klanken, hem onmiddellijk in slaap te brengen. Om het geheel een beetje kracht bij te zetten ben ik mijn stem gaan ‘bevrijden’ in een reeks van workshops. Heel veel later vroeg mijn vader of ik op zijn crematie zou willen zingen. Om mij daar op voor te bereiden zocht en vond ik de juiste opleiding: Pansori Living Sound.  Dat heeft geleid tot een tweetal initiatieven:
1. Het zingen op, onder andere, uitvaarten (Inenuitdetijd)
2. Het geven van lessen (in zowel Boxmeer, Amsterdam als Nijmegen) onder de naam ‘Helende Klinkers’.

Klank wordt pas ‘helend’ als het strottehoofd vrij is. Om dat na te streven werken we op diverse niveaus, de zogenaamde PEMS-levels (P-physical/het fysieke, E-emotional/het gevoelsmatige aspect, M-mental/het geestelijke of bewustzijnsaspect, S-het sociale en spirituele aspect in ons leven).

Binnen Anahata bied ik een combinatie aan van healing tao (stemwerk is lichaamswerk), meditatie (aandachtig luisteren naar onszelf), dialoog (aandachtig zijn voor wat de woorden van een ander in ons teweeg brengen) en samenklank.

In mijn lessen maak ik gebruik van mijn ervaring in het doorlopen van zowel creatieve als spirituele processen (die niet veel van elkaar verschillen!) en mijn ervaring als docent in het voortgezet onderwijs. Wat ik belangrijk vind is dat deelnemers aan mijn lessen ook echt deelnemen door het delen van kennis en ervaring. Niet door in woorden te laten weten wat ze allemaal weten, of doordat ze meer gelijk willen hebben dan ik, maar door de manier waarop zij aanwezig zijn.