Karam Kriya en het levenspad

WAT IS KARAM KRIYA

Karam Kriya (KK) is in opkomst. Voor veel mensen is deze vorm van toepaste Numerologie, door Shiv Charan Singh ontwikkeld en uitgedragen, nog onbekend.  Op allerlei verschillende plekken in Europa en de wereld groeit inmiddels de interesse. De KK past in de traditie van Kundalini yoga.

In dit gedachtegoed is een spirituele psychologie te herkennen die onderwijst dat ieder mens geboren wordt met een hoogst persoonlijke blauwdruk die in zijn of haar leven tot ontwikkeling kan komen en een bestemming in zich draagt.

Inzichten en technieken uit de Kundalini yoga helpen ons om het potentieel, in de blauwdruk vervat, te vervullen. Ook de toegepaste numerologie van de Karam Kriya kunnen we in dit licht begrijpen. Het leert ons cijfers te gaan herkennen als betekenisvolle codes en wetmatigheden die ten grondslag liggen aan zo’n beetje alles wat we kunnen ervaren en waarnemen. Zodra we dit kunnen gaan zien openen zich nieuwe vergezichten. Deze codes vertellen ons onder andere over stappen op de weg naar het vervullen van onze hoogste bestemming en over de blokkades die we tegen kunnen komen. Maar ook helpt het als we cijfers in het dagelijks leven gaan herkennen en ons er meer en meer door kunnen gaan laten inspireren en leiden.