2020 en haar cijfers

There is a state of awareness
When one soul,
One spirit

Can directly communicate with,
Feel en perceive
Another soul,
Another spirit
Through love

But when you just love
The illusions around you
You will never have that experience.

Take your earthly desires and longings
And merge them
Into a love
For Truth.

Love all of it
in a balanced way

Uit: Anand Sahib/Song of Bliss
Door: Guru Amar Das
Vertaald: Ek Ong Kaar Kaur Khalsa

De cijfers van het jaar 2020 spreken tot onze verbeelding.  2+0+2+0= 4 

Veel mensen zijn nieuwsgierig of hebben er een bepaald gevoel bij. Hebben er naar uitgekeken met een gevoel van blijdschap of voelden juist een spanning bij het naderen van de jaarwisseling. Zelf merkte ik rond de jaarwisseling dat mijn goede voornemens voor 2020 draaiden om het veel ruimte gaan maken dit jaar voor sociale contacten, familie en sanghat (spirituele familie).

Tijdens het Kundalini yogafestival in Limburg waar we met enkele honderden yogi’s bij een waren, ervoer ik in de contacten veel emotionele en dringende intensiteit. Terugkerend thema leek een soort urgentie/geen tijd meer willen verdoen, maar recht doen aan wie je bestemd bent om te zijn.  Die oude al te bekende patronen die dit in de weg staan nu echt willen doorbreken en loslaten. Ook heel opvallend was de grote behoefte van vrouwen om zich onderling te verbinden, samen te zijn,  kennis en ervaring te delen in een apart hiervoor gecreëerde ruimte.

In de Karam Kriya *  worden cijfers niet gebruikt om voorspellingen te doen of om een karakter te duiden. Een geboortedatum of een jaartal zeggen op zich niets.  Zij kunnen pas tot ons gaan spreken wanneer we ons realiseren dat ieder van ons iedere keer weer een hoogst eigen persoonlijke versie van cijfers ervaart, tot uiting brengt en communiceert.

De K K leert ons dat cijfers enerzijds het meest abstracte stukje informatie zijn waar we nog over kunnen praten. Zij verwijzen naar basis principes die we in alles wat bestaat kunnen herkennen. Daarom zijn ze ook juist weer zo verbonden met ons dagelijks leven; De dingen om ons heen, de processen in onszelf.

Dingen, situaties  en ervaringen die zo op het eerst  niet met elkaar te maken lijken te hebben, blijken met eenzelfde principe en met een zelfde cijfer te zijn verbonden. Dit maakt dat we een bepaalde ordening kunnen gaan ervaren  die ons in contact brengt met ons diepste wezen. Cijfers kunnen tot ons gaan spreken en een verhaal vertellen.

Goed om te beseffen dat een cijfer als een kwaliteit tot uitdrukking kan komen, maar ook een virale uitingsvorm kan aannemen.

Het cijfer 2:

“There can be no going back except by going on through the full cycle of life and death, only by following our great yearning can we find the way home.” Shiv Charan Singh

Het cijfer 2 heeft een meer instinctieve vrouwelijke kwaliteit. De 2 is het cijfer van de dualiteit en polarisatie en spanning tussen 2 polen.

  1. In fysieke zin gaat dit om energie. De 2 is verbonden met het zachte maar tegelijk krachtige waterelement.
  2. In psychologische zin gaat dualiteit gepaard met een gevoel van afscheiding en gespletenheid ”the pain of separation”. Het gaat gepaard met intens verlangen dat als een gevoel van behoeftigheid, verdriet, rouw, gemis en nood kan worden ervaren.

Er is een link met de Negative Mind uit de Kundalini yoga ( het instinctieve op overleving gerichte deel van onze Mind) en met het onderbewuste.

  1. In spirituele zin verlangen we terug naar de eenheid, waar we uit voortkomen, maar kunnen we die alleen weer vinden door vooruit te gaan.

Dit jaar staat dit cijfer op een plaats waar het gezien kan worden als het kadootje verpakt in de trilling van het hele getal 4. Een kadootje in de zin dat het zonder veel moeite een positieve helpende rol kan spelen. Met zelfs een extra grote intensiteit doordat er 2 tweeën zijn. 

Het cijfer 0:

Shuniya is het nulpunt. Het niets of de volheid.

De nullen in 2020 kunnen enerzijds zorgen dat het cijfer 2 juist niet tot zijn recht komt (eclips) of ze maken juist dat dit kadootje nog veel intenser in het licht komt. 

Het cijfer 4:

Het cijfer vier gaat voorbij de vormkracht en de ratio van de 3 en is in die zin een opening  naar meer vrijheid. Dit kan ook als verlies van controle voelen. Het gaat hier over het bewustzijn van het hart.

  1. In fysieke zin is het verbonden met het bewegelijke luchtelement.
  2. In psychologische zin gaat het om zachte sensitieve kwaliteit van het ons laten raken en ons open stellen voor de ander. Een gevoel van wij in plaats van ik gaan ervaren.  Het is verbonden met de meditatieve Mind (de Neutral Mind in de Kundalini yoga). Niet alleen meer handelen vanuit primitievere delen van onze hersenen, maar onze voorhersenen worden aangezet. Het bewust kiezen. “Choosing to face the crisis of life”, zoals Shiv Charan het beschrijft. Worden we overweldigd door onze gevoeligheid , dan kunnen we juist het bewustzijn verliezen, de automtische piloot neemt het over en we sluiten ons er voor af.  We raken zozeer verward of angstig, in shock, dat we juist gevoelloos worden.
  3. In spirituele zin valt ons ware Zelf in het domein van het cijfer 4. Er is een gerichtheid op onze levensbestemming. De locatie is in het hartcentrum, waar we (de bestemming van) onze ziel ervaren.  Het moment is nu. In contact met kwetsbaarheid, onzekerheid en twijfels, gevoel verlies van grip te verliezen, kunnen we vertrouwen en intuïtie gaan aanboren en steun ervaren door deel uit te maken van een Sanghat.

What about 2020?

De vibratie van haar cijfers maken dit jaar bijzonder geschikt om meditatieve kwaliteiten meer aandacht te geven en te ontwikkelen: Mindful zijn, adempauzes nemen, zelfreflectie, gedicht schrijven of bidden. Meditatie is ook een goede manier om ons onderbewuste en de negatieve Mind telkens weer op te schonen. Een vorm van zelfzorg. De negative Mind kunnen we dan goed inzetten door bewust nee te zeggen tegen dat wat niet (meer) past.

2020 zou een jaar kunnen zijn om bewust te kiezen om ons te openen voor het onbekende. Belangrijk om hierbij door spanning van tegenpolen en emoties van verdriet of angst heen te ademen. Om neutraliteit telkens weer op te zoeken en voorbij oordelen en vaste patronen te kijken. Dat wat er is te laten zijn. Dat wat uit het onderbewuste opwelt niet wegdrukken maar in het licht van het bewustzijn te brengen. En ons diepste verlangens niet te ontkennen, maar ons er op bewuste wijze toe te verhouden.

Het juiste gebruik van de Positive Mind die hoort bij het cijfer 3 zal dit jaar van belang zijn, zodat de virale uitingsvormen van de 2 en de 4 ( zoals angst, depressie en shock) de overhand niet zullen nemen. Laten we oog blijven houden voor kansen en mogelijkheden en niet vergeten om hier actie aan te verbinden. Ook positieve zelfaffirmaties en zelfacceptatie zullen ons langs een gapende kloof heen kunnen sturen.

Wat  kunnen we nog meer doen om depressie, verlamming,  angst en gevoelloosheid te hanteren? De 4 zorgt voor een oriëntatie op het gevoel van Wij. Vorm geven aan, creëren van en deel uitmaken van een groep gelijkgerichte mensen in een Sanghat (community in spirit )werd door Yogi Bhajan beschreven als een wezenlijk onderdeel van een spiritueel pad.  Het komt tegemoet aan het verlangen ergens thuis te zijn en bij te horen en we kunnen veel leren van elkaar. Niet in het minst over geven en ontvangen. Hier vinden we steun om in het contact met onze eigen diepe kern te blijven.

Het is onze grote wens dat Anahata Nijmegen dit jaar in deze sfeer voor jou, lezer,  van betekenis zal zijn en dat we samen de wereld weer een stukje mooier zullen maken. Wij als docenten voelen veel dankbaarheid voor wat de afgelopen 2 ½ jaar ons al gebracht hebben aan bundeling van kracht en mooie verbinding met jullie allemaal. Een nieuwe decade staat ons te wachten. Laten we de zachte kracht van de 2 samen optimaal vorm gaan geven!

*Karam Kriya is gebaseerd op de leer van Yogi Bhajan. Het is een vorm van toegepaste numerologie die een spirituele psychologie mogelijk maakt.  Het maakt gebruik van de universele archetypen van de cijfers en is ontwikkeld door Shiv Charan Singh. 

Ben je geinteresseerd in de cijfers kijk dan eens naar de nieuwe curus yogapsychologie: Journey Home.